h

Wet Taaleis

14 september 2016

Wet Taaleis

Gisteren vond de eerste Leefkamer plaats. De raad had besloten om op een andere manier te gaan werken. En zo gebeurde het dat we op 1 avond over allerlei onderwerpen kunnen praten die te maken hebben met het sociaal domein. Gisteren ging het onder andere over de Wet Taaleis. 

Vanaf 1 januari 2016 heeft deze regering, bestaande uit VVD en PvdA, besloten de Wet Taaleis in te voeren. Deze wet zorgt ervoor dat mensen een bepaald taalniveau moeten hebben. Dit taalniveau is vergelijkbaar met het taalniveau van groep 8 van de basisschool. Hierdoor moet iemand die geen 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd een taaltoets afleggen. Als deze behaald wordt, wordt voldaan aan de Wet Taaleis. Wordt deze niet behaald dan dient iemand alles in het werk te stellen om alsnog dat taalniveau te halen.

Voor de leefkamer van de gemeenteraad stond op 13 september 2016 de afstemmingsverordening op de agenda. In deze verordeningis het voorstel opgenomen dat, indien iemand zonder reden niet verschijnt op de taaltoets, een maatregel van 100% inkomen gedurende 1 maand riskeert. Moet u zich voorstellen... 1 maand geen uitkering of inkomsten omdat u, zonder tegenbericht/reden, een toets mist. U kunt dit vergelijken door te stellen dat een student, die 1 examen mist, direct opnieuw het hele jaar moet volgen. In onze ogen een absurde maatregel.

De SP snapt ook dat een minimumniveau aan beheersing van de Nederlandse taal belangrijk is. Het zorgt ervoor dat de kansen op de arbeidsmarkt veel groter worden. We zijn dan ook niet tegen het hebben van een taaltoets. Wij zijn echter van mening dat begeleiding en preventie belangrijker zijn dan straffen.

We zien graag dat mensen eerst ondersteund en begeleid worden en daarna, als men nog altijd niet verschijnt, pas zal worden gestraft. Hierdoor heeft de SP het volgende voorstel gelanceerd:

Juist in het kader van preventie willen wij graag bij een overtreding graag zien dat de mensen op gesprek worden uitgenodigd. Tijdens dit gesprek zal de coach of contactpersoon uitleggen wat de noodzaak van de taaltoets is en tevens een officiële waarschuwing geven. De officiële waarschuwing zal ook per post worden toegestuurd. Het gesprek vinden wij in het kader van de begeleiding zeer van belang. Op deze manier kan de urgentie nogmaals worden benadrukt.

Indien de klant vervolgens wederom, zonder geldige reden, niet komt opdagen voor de taaltoets dan zal er wel een maatregel volgen. De maatregel die wij voorstellen is 20% gedurende 1 maand. Op deze manier willen wij aangeven dat het belangrijk is om de taaltoets te maken. 100% vinden wij echter buitenproportioneel. Indien iemand dan nog niet gaat zal er sprake zijn van recidive en zal een maatregel van 20% gedurende 2 maanden worden opgelegd, etc. Bij recidive sluiten wij aan bij het huidige beleid.

Juist door op deze manier te handelen worden mensen zich sneller bewust van de noodzaak en is de verwachting  dat zij hier ook naar zullen handelen. Daarbij is het ook belangrijk te benadrukken dat de grote meerderheid van mensen deze noodzaak al ziet en voor hen zal bovenstaande voorstel ook niet van toepassing zijn. Het gaat maar om een kleine groep mensen. Wij hopen dat de overige partijen bij de raadsvergadering eind deze maand dit voorstel zullen steunen. 

Helaas waren landelijke partijen als VVD en D66 het niet met ons eens. Ook de lokale partijen, DGG en DPM, lieten merken toch niet zo sociaal te zijn als zij zich voordoen voor de bühne. De linkse partijen PvdA en GroenLinks stonden wel aan onze kant. Omdat de wethouder ons voorstel niet heeft overgenomen zien wij ons genoodzaakt een amendement over ons voorstel in te dienen. Indien dit voorstel niet op een meerderheid kan rekenen, zullen wij, in het belang van u, tegenstemmen. De SP kan en zal niet instemmen met asociale en buitenproportionele maatregelen! U kunt op ons rekenen!

Roy Schroemges
Beoogd fractievoorzitter SP Geldrop-Mierlo 

Reactie toevoegen

U bent hier