h

Begroting is vastgesteld

14 november 2016

Begroting is vastgesteld

De begroting voor 2017 - 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld. De SP heeft daarbij het volgende ingebracht:

Het blijft lastig om een sociale huurwoning te vinden. Sterker nog voor veel mensen is het onmogelijk. Zeker voor jongeren die het huis uit willen is het vinden van een betaalbare woning een hopeloze zoektocht. En natuurlijk krijgen we op onze vraag hierover weer te horen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Maar met dat antwoord is geen enkele jongere geholpen. Want formeel staan er misschien wel genoeg woningen, maar die zijn wel allemaal bewoond. Er is dus gewoon grote vraag naar deze woningen. Wat de SP betreft stappen we af van de rare rekenmethodes die blijven aangeven dat er genoeg woningen zijn en gaan we gewoon accepteren dat er gebouwd moet gaan worden!
Tenslotte willen we allemaal de jeugd in onze gemeente houden toch?

Als rode partij maken we een duidelijke keuze; wij staan voor goede zorg, goed onderwijs, goed werk en goed wonen. Wij investeren in mensen, niet in stenen. En
nee deze tekst is niet van deze rode partij, maar van die andere. Echter vragen wij ons af of ze dat wel menen. Als je zegt te investeren in mensen en in goed werk dan
wil je toch ook een goed werkgever zijn? Voor die andere rode partij geldt dat dus niet. Wij vinden dat een multifunctionele vergaderlocatie van belang is. En natuurlijk is het antwoord nee als je vraagt aan de burger of er een raadszaal nodig is, maar vraag dan ook eens in het gemeentehuis of er voldoende ruimte is. Of is het alleen van belang wat de mogelijke kiezer in 2018 ervan denkt?

Zoals gezegd zijn we blij dat iedereen het beste wil. Maar wat is dan het beste? Als SP zijn we er trots op dat we in Geldrop-Mierlo een erg sociale gemeente zijn. We zien graag dat dat vast gehouden wordt. En wat ons betreft is het dan ook zeker niet zo dat we altijd maar moeten zorgen dat de lasten zo laag mogelijk moeten zijn.

De verhoging van de OZB is voor ons dan dus ook geen issue. We willen een sociale gemeente zijn en we willen investeren in duurzaamheid. Dat hebben we pas nog in de raad afgesproken. De ambitie op het gebied van duurzaamheid is groot in deze raad. We hopen dan ook echt dat daar niks meer aan beknibbeld wordt en dat we inderdaad 10 jaar sneller naar energieneutraal kunnen dan landelijk bepaald is.

In de beantwoording op vragen van de SP over de Stichting Straatkat en de Dierenbescherming geeft het college aan dat het nog niet zeker is dat we doorgaan met de Dierenbescherming. De SP hecht eraan om aan te geven dat we erg blij zijn met de Dierenbescherming en dat we samenwerking voort zouden willen zetten. Wat betreft de Stichting Straatkat, daar willen we eerst de evaluatie eens zien. Is de overlast van katten teruggebracht? We weten dat de Dierenbescherming voor andere gemeenten zich ook bezighoudt met taken die nu de Stichting Straatkat voor ons uitvoert. Afhankelijk van de evaluatie is de taken overhevelen naar de Dierenbescherming bespreekbaar voor de SP.

Over het algemeen zijn we heel tevreden over de begroting die voorligt. Tekenen bij het kruisje doen we nooit, we beoordelen stukken op inhoud. En lullen om te lullen doen er genoeg.

Als raadslid moet je voorstellen indienen om het voorliggende voorstel nog verder te verbeteren, maar moties en amendementen indienen omdat je per se iets in wilt dienen is niet onze stijl. Goed voorbeeld van hoe het volgens ons niet moet was dit jaar de motie van D66 over het weverijmuseum. D66 draagt het college op in januari 2017 naar de raad te komen met een voorstel voor de aanpassing van het weverijmuseum. En laat dat voorstel nou al klaar zijn en juist ook die planning hebben. En laat D66 dat nou ook gewoon weten. Erg overbodig verhaal dus en in tegenstelling tot andere partijen die wel soms bereid zijn om voorstellen in te trekken moest en zou dit voorstel in stemming worden gebracht. Natuurlijk was niemand er tegen, maar wat een onzin om je op deze manier te profileren.

De SP heeft de volgende voorstellen gesteund:

  • Waterkwaliteit Donjon-gracht
  • Niet vrij laten vallen van de reserve WWB
  • Centrumplan Mierlo
  • Armoedebestrijding
  • Collectieve ziektekostenverzekering.

Reactie toevoegen

U bent hier