h
10 januari 2015

SP-wethouder de wijk in

Donderdag 15 januari zal SP-wethouder Miranda Verdouw in Winkelcentrum De Coevering uitleg komen geven over de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg en welzijn en hoe de gemeente daarmee omgaat. 

Lees verder
5 januari 2015

Preventie

De wens wat beter op elkaar te letten is er vanuit de gemeente, maar wordt ook vaak uitgesproken vanuit de gemeenschap. De SP is meerdere malen bevraagd over het onderwerp "buurtpreventie" een woord wat de meesten wel kennen. Veel wijken in onze gemeente kennen de bordjes "attentie buurtpreventie".

Lees verder
19 december 2014

Van lijstduwer naar raadslid

Afgelopen maandag is Patrick de Vet geinstalleerd als raadslid voor de SP Geldrop-Mierlo. 

Hoe snel kan het gaan? Nu ik zo terug denk aan de afgelopen maanden dan kan ik niet anders dan concluderen dat het allemaal heel erg snel gaat. Ondanks dat het toch bijna een jaar geleden is geweest dat ik gevraagd werd om mezelf verkiesbaar te stellen voor de SP Geldrop-Mierlo.

Lees verder
30 november 2014

Kwaliteit van lucht

Afgelopen woensdag ging SP-wethouder Miranda Verdouw in gesprek met het Platorm Duurzaam. Dit platform is samengesteld uit mensen die op welke manier dan ook bezig zijn met milieu en duurzaamheid. 

Lees verder
27 november 2014

Samenwerking niet blokkeren, maar onderzoeken

Juist toen we dachten dat we in Geldrop-Mierlo de goede weg waren ingeslagen, kwam het achterkamertjesspook weer om de hoek kijken. Vorige keer heeft u kunnen lezen dat bespreken in achterkamers niet iets is waar de SP voor warm loopt en sterker nog: wij nemen hier niet aan deel!

Lees verder
26 november 2014

Ledenvergadering

Dinsdag 25 november organiseerde de SP een ledenvergadering. Deze vergadering stond in het teken van de veranderingen die we hebben ondergaan sinds de verkiezingen in maart 2014.

Lees verder
11 november 2014

Nieuwe politiek

U heeft deze term vast gehoord de afgelopen periode (nieuwe politiek), diverse fracties hebben het er tenslotte over gehad, discussies moeten breder getrokken worden en vooral transparant en openbaar! Uiteraard is de SP het daar mee eens!

Sterker nog de fractievoorzitter van de SP heeft in een plenaire vergadering laten weten het liefst op een marktplein te willen discussiëren zodat u als publiek mee kunt luisteren. Partijen uit de coalitie en oppositie hebben gepleit vóór transparantie, en tégen het afkaderen achter gesloten deuren.

Lees verder
4 november 2014

Discussie over De Ruit

Tijdens de raadsvergadering gisteren heeft een aantal oppositiepartijen een motie ingediend over De Ruit. De raadspartijen vonden het enorm belangrijk om hun mening te mogen geven en waren het niet eens met het instemmen van het college met de plannen. De SP heeft niet ingestemd met de ingediende motie.

Lees verder
31 oktober 2014

Jeugdzorg in Geldrop-Mierlo geregeld

De afgelopen periode is er veel onrust ontstaan door onduidelijkheid over hoe de jeugdzorg vanaf 2015 georganiseerd is. In Geldrop-Mierlo hebben we het allemaal behoorlijk goed op orde en dat mag ook best gezegd worden. 

Vanmorgen kregen we de antwoorden terug op vragen van GroenLinks en PvdA over de jeugdzorg en wat de status is in Geldrop-Mierlo. Het college geeft in haar antwoorden een duidelijk beeld van de status. De inkoop is geregeld.

Lees verder

VNG over niet halen deadline jeudgzorg gemeenten

In de loop van november worden de contracten getekend met de jeugdzorginstellingen. De VNG geeft aan dat de datum niet het doel is, maar het maken van goede afspraken over de zorg voor je inwoners.

Lees verder

Pagina's