h

Kaders, of toch niet?

2 november 2016

Kaders, of toch niet?

Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat SP-wethouder Miranda Verdouw aangekondigd heeft dat het peuterspeelzaalwerk anders ingevuld zou moeten gaan worden. In de raadsvergadering van afgelopen maandag heeft de gemeenteraad eindelijk groen licht gegeven om aan de gang te gaan met nieuwe plannen.

Het college van B&W had eerder besloten om de wettelijke kaders te hanteren en om verder aan de professionals te vragen met goede plannen te komen. Extra kaders vond het college niet nodig. In de raad werd echter steeds gesproken over kaders. En feitelijk was het enige echte kader waar ze het steeds over wilden hebben dat ze wilden dat de leidsters verplicht over zouden moeten gaan naar de nieuwe uitvoerders. 

De SP is steeds van mening geweest dat we die verplichting niet op kunnen leggen en dat we dat ook echt niet moeten willen. Maar zoals tegenwoordig steeds gebruikelijk is wilde de raad hun eigen kaders kenbaar maken en ze kwamen dus met een lijst van wel 14 kaders. Op die lijst stonden echter alleen maar de wettelijke kaders. Uiteraard heeft onze wethouder die lijst omarmd, want er stond dus niks nieuws in. 

Eindelijk kan de wethouder nu dus gaan kijken naar de ingediende plannen van de professionals. Ze heeft toegezegd om in het eerste kwartaal van 2017 met de plannen naar de raad te komen. Wij zijn heel benieuwd naar die ideeën!

Reactie toevoegen

U bent hier