h

SP tekent echt niet bij het kruisje

5 november 2016

SP tekent echt niet bij het kruisje

Naar aanleiding van het opiniestuk van VVD-raadslid Thomas Schouten een reactie. De heer Schouten verwijt de SP dat zij niet meer kritisch is en alleen maar blind met het college meegaan. Een voorbeeld hiervan noemt hij het dossier Laco. SP fractievoorzitter Roy Schroemges geeft aan waarom het niet zo is.

Lesje staatsrecht

In het dossier Laco (Zwembad de Smelen) heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besloten dat zij het college kaders mee wilde geven, waarmee zij kon onderhandelen met Laco als het gaat over het openhouden van het zwembad. Omdat het contract met Laco is afgelopen moest er opnieuw onderhandeld worden over een nieuw contract. Dit nieuwe contract werd in de gemeenteraad besproken om daar hun goedkeuring aan te geven.

De heer Schouten vond het nodig een lesje staatsrecht te geven. Het is overigens al opmerkelijk dat een tandarts een lesje staatsrecht wil doseren aan een staatsrechtjurist, maar dat ter zijde. In deze les gaf Schouten aan dat de Raad een aantal rollen heeft te weten: controleren, kaders stellen en budgettering. Naast dat de volgorde niet logisch is, is het ook onjuist. Het is namelijk zo dat budgetting geen rol van de gemeenteraad is, maar een instrument.

Om de heer Schouten weer wat te leren: de gemeenteraad heeft de volgende rollen:

  1. Kaderstellende rol;
  2. Controlerende rol;
  3. Volksvertegenwoordigende rol.

Als de heer Schouten hier meer informatie over wenst kan hij altijd eens een afspraak maken om erover te praten.

Onze rol hierin

Maar op basis van de informatie van de heer Schouten, voldoen wij precies aan zijn rollen. Wij als SP houden ons prima aan deze rollen. Wij hebben als Raad de kaders gesteld. Met deze kaders is het college gaan onderhandelen. Dit heet uitvoering. De uitvoering is een taak van het college. Als gevolg van de uitvoering ligt er aan overeenkomst. Het is zeer opmerkelijk dat de Raad deze overeenkomst mag goedkeuren. Dit doen we namelijk niet bij overeenkomsten die worden gesloten met, bijvoorbeeld, jeugdzorgorganisaties.

Wij als SP willen dan graag ook ons aan onze rol houden en deze serieus nemen. Dat houdt in dat wij gekeken hebben naar de kaders die wij het college hebben meegegeven. Het college heeft zich hier in onze ogen aan gehouden. Daarmee houdt voor ons de kaderstellende rol op. Tevens hebben wij het college gecontroleerd op hun werk. Dit was een eerste controle! Dit betekent niet dat we moeten stoppen met controleren. Het is echter anders als we het werk van het college en de ambtenaren gaan overnemen.

Het past de gemeenteraad in onze ogen niet om, na lange onderhandelingen, de gehele overeenkomst open te breken en op woordniveau te wijzigen. Wat denken we wel niet? Dat Laco deze wijzigen prima vindt en als zoete broodjes eet? Het is een proces van onderhandelen geweest. Een proces waarin beide partijen iets moeten geven en nemen. Nu zegt deze Raad: “Dat is prima, maar wij willen veel meer en dat moet er op woordniveau uitzien”. Dat zijn geen kaders meer stellen meneer Schouten! Dat is ambtenarenwerk! En dat is ook precies het verwijt dat ik maakte in de Raad. De meerderheid van de gemeenteraad, dus ook de heer Schouten, gaat op de stoel van het college zitten.

Met dit amendement:

  • Heeft de VVD-fractie van de heer Schouten kaders gesteld? Nee, zij heeft de overeenkomst herschreven.
  • Heeft de VVD-fractie van de heer Schouten gebudgetteerd? Nee, het ging puur over de overeenkomst en niet over het geld. Zij hebben zelfs hun motie hierover ingetrokken!
  • Heeft de VVD-fractie van de heer Schouten gecontroleerd? Ja! Dat heeft men wel gedaan, net als wij. Maar waaraan hebben zij gecontroleerd? Aan de kaders die de Raad heeft meegegeven, of men het daarmee eens was of niet; of heeft de heer Schouten gecontroleerd aan zijn eigen liberale standpunten? Dat laatste mag natuurlijk, maar dat is dan niet meer controleren, dat is een mening opnieuw willen doorvoeren.

Uitnodiging

Laat dat laatste nu net zijn wat de heer Schouten de SP verwijt. Een dictatoriaal leiderschap. Het is overigens wel knap van hem dat hij weet hoe de SP werkt. Dat moet ik de heer Schouten toch meegeven! De heer Schouten lijkt me namelijk niet iemand die ooit één voet bij de landelijke SP, of een afdeling daarvan, binnen heeft gezet. Daarmee is het heel knap om dergelijke zaken te beweren. Ik weet niet of dat de manier van politiek bedrijven is voor de VVD-fractie, maar anders is dit zorgelijk. Het zou goed zijn als de heer Schouten eerst onderzoek deed en daarop de standpunten baseert, in plaats van standpunten baseren op een beeld of onderbuikgevoel. Het is namelijk niet zo dat de SP Geldrop-Mierlo van boven geregeerd wordt. Maar ik wil u best deze uitgestoken hand bieden, meneer Schouten. U bent van harte welkom om eens een keer mee te lopen in de afdeling of fractie!

Misschien kunt u er nog iets van leren?!

Roy Schroemges,
Fractievoorzitter SP Geldrop-Mierlp

Reactie toevoegen

U bent hier