h
8 juni 2015

Stand van zaken: participatiewet

Foto: SP

Op maandag 29 juni organiseert SP Helmond een openbare thema-avond met als titel: "Participatiewet, de stand van zaken landelijk en in de (Peel)regio". 

SP Tweede Kamerlid, Sadet Karabulut, zal komen spreken over dit onderwerp.<--break->

Lees verder
7 juni 2015

Debat in Helmond over 'chloorkip'

Foto: SP

De ‘chloorkip’ staat symbool voor het omstreden handelsverdrag tussen VS en Europa dat in de maak is (TTIP). Een paar weken geleden is hierover volop gedebatteerd met Jasper van Dijk door onder andere een aantal leden uit Geldrop-Mierlo in Helmond bij een avond georganiseerd door de plaatselijke SP-afdeling

Lees verder
5 juni 2015

Geldrop-Mierlo stemt tegen schaliegas

Deze week werd in Apeldoorn het VNG-congres (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) georganiseerd. Ook het college van Geldrop-Mierlo was daarbij aanwezig. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder eeen motie ingediend tegen schaliegas. 

Lees verder
5 juni 2015

Er is genoeg voor iedereen!

Foto: SP

Tijdens de Mei’se Mèrt besteedden we al aandacht aan het onderwerp: ‘Er is genoeg voor iedereen’, zeker ook omdat de SP Geldrop-Mierlo een zeer boeiende thema-avond die de SP Geldrop-Mierlo zou organiseren op maandag 1 juni.

Lieke Smits, medewerker van de Tweede Kamerfractie van de SP, kwam naar Geldrop om tijdens deze avond uit te leggen dat Nederland een rijk land is, maar dat het vreemd is dat ondanks deze rijkdom steeds meer mensen in de problemen komen. Tien procent van de Nederlanders heeft tweederde van onze rijkdom in handen. Moet dit en is dit wat we willen?

Lees verder
4 juni 2015

SP in actie

Foto: SP

Op 31 mei 2015 stond de SP Geldrop-Mierlo met een kraam op de Mei’se Mèrt. Bij de kraam konden de bezoekers informatie krijgen over de SP, maar ook over een aantal acties waar we op dit moment mee bezig zijn.

Lees verder
23 mei 2015

Thema-avond "Er is genoeg voor iedereen"

Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. De kleine groep van 10 procent rijkste Nederlanders heeft tweederde van onze rijkdom in handen.Lees verder
12 mei 2015

Behandeling Wet Tegenprestatie

Maandag 11 mei werd er een speciale raadsronde ingelast met maar 1 onderwerp: de Wet Tegenprestatie. Deze wet vormt een onderdeel van de nieuwe participatiewet die per 1 januari 2015 inwerking is getreden. De SP heeft heel duidelijk van zich laten horen.

Lees verder
30 april 2015

Weblog over milieu en duurzaamheid

Bernard Gerard, SP-er uit Eindhoven, heeft een grote interesse in kwesties rond milieu en duurzaamheid. Hij benadert deze kwesties vanuit een wetenschappelijke en politieke achtergrond op zijn weblog en focust daarbij op Brabant en in het bijzonder Zuid-Oost Brabant. Neem eens een kijkje op zijn weblog!

Lees verder
24 april 2015

Homo-emancipatie in Geldrop-Mierlo

Deze week sprak de raad van Geldrop-Mierlo in een raadsronde over het invoeren van beleid voor LHBT’s. Dit zijn lesbische vrouwen, homoseksuelen mannen, biseksuelen en transgenders. Deze raadsronde was belegd door de vier partijen die eerder een motie hadden ingediend. Deze motie werd echter verworpen door de meerderheid van DGG, DPM, VDD en D66.

Lees verder
15 april 2015

Gratis parkeren? Iemand moet betalen!

Afgelopen raadronde is er een discussie geweest over het parkeren in het centrum. De winkeliers aldaar willen graag zien dat er gratis geparkeerd gaat worden. Naar aanleiding van dat verzoek hebben D66 en VVD dit op de agenda laten plaatsen. Dit zou beter zijn voor het centrum.

Lees verder

Pagina's